De Nationale Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ.
Wij behartigen jouw belangen als zelfstandige.
Wij begeleiden je gedurende je hele loopbaan tot aan je pensioen en zelfs daarna.