Hulp bij specifieke situaties

Gezin en kinderen

Na de geboorte, adoptie of langdurige pleegzorg van een kind heb je recht op een aantal voordelen en toelagen.

Voor de moederschapsuitkering, de adoptie-uitkering en de uitkering voor pleegouderverlof kan je terecht bij je ziekenfonds. De gratis dienstencheques voor jonge moeders en de vaderschaps- en geboorte-uitkering worden geregeld door je socialeverzekeringsfonds.

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de kinderbijslag.

Wanneer je je zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om voor een familielid te zorgen, kan je eventueel de uitkering mantelzorg krijgen.

Lees meer

Ziekte en invaliditeit

Ben je lang arbeidsongeschikt, dan kan je vragen om geen sociale bijdragen te moeten betalen.

Hervat je je activiteit, dan moet je dat onmiddellijk melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Het ziekenfonds geeft zelfstandigen die door ziekte of ongeval hun activiteit tijdelijk niet meer kunnen voortzetten, een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid vanaf de tweede maand van de ongeschiktheid.

Lees meer

Betalingsmoeilijkheden

Als zelfstandige moet je op het einde van elk kwartaal sociale bijdragen betalen. Betaal je die niet, dan komt je sociale zekerheid in het gedrang.

Om dit te vermijden raden wij je aan om ons bij betalingsmoeilijkheden altijd onmiddellijk te contacteren.

Wij zoeken dan samen met jou naar een gepaste oplossing.

Lees meer

Stopzetting en faillissement

Wanneer je stopt met je zelfstandige activiteit moet je dat melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Bij een gedwongen stopzetting of faillissement kan je aanspraak maken op een uitkering.

Lees meer

Mantelzorg

Wanneer je je zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om voor een familielid te zorgen, kan je eventueel de uitkering mantelzorg krijgen.

Lees meer