Vennootschapsbijdrage

Bedrag

Balanstotaal 2022 Vennootschapsbijdrage 2024
< 831.990,83 euro 387,34 euro
> 831.990,83 euro 967,52 euro