Aanvraagformulier: vrijstelling van vennootschapsbijdrage