You are here

Starten als zelfstandige

Aansluiten bij de Nationale Hulpkas

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Ik wil me aansluiten bij de Nationale Hulpkas