Gezin en Kinderen

Na de geboorte, adoptie of bij langdurige pleegzorg van een kind heb je recht op een aantal voordelen en toelagen.

Voor de moederschapsuitkering, de adoptie-uitkering en de uitkering voor pleegouderverlof kan je terecht bij je ziekenfonds. De gratis dienstencheques voor jonge moeders en de vaderschaps- en geboorte-uitkering worden geregeld door je socialeverzekeringsfonds.

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de kinderbijslag. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd. Elk van die entiteiten heeft een eigen regeling. De woonplaats van je kind bepaalt wie de kinderbijslag betaalt:

Wanneer je je zelfstandige beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om voor een familielid te zorgen, kan je eventueel de uitkering mantelzorg krijgen.