You are here

Gezin en kinderen

Na de geboorte of adoptie van een kind heb je recht op een aantal voordelen en toelagen.

Alles wat je moet weten over kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag vind je op www.famifed.be.

De moederschapsuitkering, adoptie-uitkering en gratis dienstencheques voor jonge moeders worden geregeld door je socialeverzekeringsfonds.