You are here

Pensioen zelfstandigen

Alle zelfstandigen hebben recht op pensioen. Dit pensioen maakt deel uit van het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zorgt voor de toekenning van je wettelijk pensioen. Zij onderzoeken de pensioenaanvraag en verzamelen inlichtingen en bewijsstukken. De betaling van de pensioenen is de taak van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

De Nationale Hulpkas helpt je om het beheer van je vrij aanvullend pensioenplan te verzekeren.

Je kan bij ons een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afsluiten.

 

Meer info? Geïnteresseerd in een contractvoorstel?

Mail naar MailCNH@rsvz-inasti.fgov.be.