Pensioen zelfstandigen

Alle zelfstandigen hebben recht op pensioen. Dit pensioen maakt deel uit van het sociaal statuut voor zelfstandigen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zorgt voor de toekenning van je wettelijk pensioen. Zij onderzoeken de pensioenaanvraag en verzamelen inlichtingen en bewijsstukken. De betaling van de pensioenen is de taak van de Rijksdienst voor Pensioenen.