You are here

Ziekte en invaliditeit

Ben je lange tijd arbeidsongeschikt, dan kan je van je socialeverzekeringsfonds vrijstelling van je sociale bijdragen krijgen zonder aan sociale rechten in te leveren als je je activiteit stopzet.

Hervat je je activiteit na ziekte, dan moet je dat onmiddellijk melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Het ziekenfonds geeft zelfstandigen die door ziekte of ongeval hun activiteit tijdelijk niet meer kunnen voortzetten, een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid vanaf de tweede maand van de ongeschiktheid.