Algemene principes

Hervorming van de bijdragen: vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar.