You are here

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen en overbruggingsrecht

4 december 2020

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei, juni, juli, augustus en/of september 2020 voortzetten of hervatten, maar die hun activiteiten moeten verminderen tijdens de volledige betrokken kalendermaand om te zorgen voor een of meerdere kinderen, hebben recht op de ouderschapsuitkering.

In tegenstelling tot eerdere berichten, kan deze uitkering toch nog vervangen worden door de hogere uitkering van de volgende verschillende types overbruggingsrecht: het corona-overbruggingsrecht bij onderbreking (gedwongen of vrijwillig) van de activiteit, het corona-overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart of het klassieke overbruggingsrecht wegens quarantaine.

Je moet wel voldoen aan de voorwaarden van dat toepasselijke overbruggingsrecht.

Kreeg je als zelfstandige de tijdelijke ouderschapsuitkering, maar diende je voor die maand of maanden nooit een aanvraag voor het toepasselijke overbruggingsrecht in, dan kan je nog steeds een aanvraagformulier opvragen bij je fonds. Je aanvraag moet ten laatste op 15 maart 2021 worden ingediend.

Diende je wel een aanvraag in en werd die aanvraag geweigerd op basis van de toen geldende instructies, dan zal je socialeverzekeringsfonds de oorspronkelijke aanvraag voor overbruggingsrecht opnieuw onderzoeken. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je als aanvrager het bedrag van de uitkering van het overbruggingsrecht, verminderd met het bedrag van de tijdelijke ouderschapsuitkering dat al was ontvangen.

Een cumulatie van uitkeringen is niet toegestaan.

Meer informatie?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds