You are here

Minister van Zelfstandigen en RSVZ sluiten Happy Independent's Year af met toekomstige aandachtspunten om de sociale zekerheid van zelfstandigen verder te verbeteren

20 december 2018

Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, stelde op 19 december tijdens de slotavond van de “Happy Independent’s Year”-campagne, onder meer, de belangrijkste aandachtspunten voor om de sociale zekerheid voor zelfstandigen verder te versterken. Administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen, ging er dieper in op de belangrijkste cijfers rond zelfstandigen uit de afgelopen 50 jaar.

Minister van Zelfstandigen, Denis DUCARME: “De dagelijkse uitdagingen waar de zelfstandigen mee geconfronteerd worden, rechtvaardigen sterke maatregelen om het statuut te versterken, te versoepelen en ook aantrekkelijker te maken. In totaal werden er tijdens deze legislatuur op jaarbasis 507,7 miljoen euro door de overheid omgezet in nieuwe maatregelen om enerzijds de sociale bijdragen voor de zelfstandigen te verlagen en anderzijds hun sociaal statuut te versterken.”
Deze aandachtspunten voor toekomstige projecten moeten vooral beantwoorden aan de wensen van de zelfstandigen zelf, die dankzij het #IMPROVER-platform van de “Happy Independent’s Year”-campagne hun voorstellen konden opsturen.

RSVZ stelt 50 jaar in cijfers rond de zelfstandigen voor

Administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen, blikte er ook terug op de belangrijkste cijfers en evoluties uit de afgelopen 50 jaar sociale zekerheid:

  • In de begindagen telde het sociaal statuut zo’n 700.000 aangeslotenen. Anno 20108 landt de teller op circa 1,1 miljoen. De toename van het aantal verzekeringsplichtigen is sectorspecifiek. Waar in sommige sectoren nauwelijks sprake is van een toename, merken we bij de vrije beroepers en de nijverheidssector een grote stijging.
  • Vanaf de mid-jaren ’80 tekenen we een ‘vervrouwelijking’ op bij het aantal aangesloten zelfstandigen. Vooral de introductie van het statuut voor de meewerkende echtgeno(o)t(en) speelde hier een grote rol.
  • Het aantal zelfstandigen in bijberoep verdubbelde in de periode van ’95 tot 2017.
  • In de afgelopen 25 jaar merken we een verhoogde instroom aan gepensioneerde zelfstandigen. Die is deels gelinkt aan de snellere stijging van het aantal oudere verzekeringsplichtigen.

Administrateur-generaal van het RSVZ, Anne VANDERSTAPPEN: “Het aantal zelfstandigen blijft stijgen. Het RSVZ is trots mee te werken aan deze evolutie en volgt alle cijfers, net zoals de sociale zekerheid van de zelfstandigen, verder op de voet op. Deze terugblik toont in welke mate we de afgelopen vijftig jaar evolueerden. Via de “Happy Independent’s Year”-campagne wilden we ook vooruitblikken. Dat deden we succesvol dankzij het #IMPROVER-platform.  ”

 

Groepsfoto van ambassadeurs, laureaten, Anne Vanderstappen en Minister van Zelfstandigen