You are here

Geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018

1 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige kunnen aanvragen hervormd.

De aanvragen zullen volgens de nieuwe wetgeving behandeld worden door het RSVZ en niet langer door de Commissie ingesteld bij de FOD Sociale Zekerheid, DG Zelfstandigen.

Om de overgang vlot te laten verlopen, kunnen de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling indienen van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018. De aanvraagtermijn die met deze periode samenvalt, zal met 3 maanden verlengd worden zodat de zelfstandige door de opschorting van de termijn geen nadeel ondervindt.

Afbeelding Geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018