You are here

Een versterkt adoptieverlof vanaf 1 januari 2019

13 december 2018

De zelfstandige die een kind adopteert heeft recht op een adoptieverlof, waarin hij geen beroepsactiviteit mag uitoefenen. Zijn ziekenfonds betaalt een adoptie-uitkering voor die periode.

Vanaf 1 januari 2019 zal de duur van dat adoptieverlof niet langer afhankelijk zijn van de leeftijd van het kind. Het adoptieverlof zal dan 6 weken per adoptieouder bedragen, voor de adoptie van een minderjarig kind.

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen, wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd.

De nu bestaande verdubbeling van de maximumduur bij de adoptie van een gehandicapt kind, blijft verder van toepassing.

Daarnaast wordt het adoptieverlof voor de adoptieouder of voor beide adoptieouders samen als volgt verlengd:

  • met 1 week vanaf 1 januari 2019;
  • met 2 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2021;
  • met 3 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2023;
  • met 4 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2025;
  • met 5 weken uiterlijk vanaf 1 januari 2027.

Het adoptieverlof begint ten vroegste op de dag van de inschrijving van het kind op de hoofdverblijfplaats van de adoptant. Vanaf 1 januari 2019 kan het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie al beginnen op de dag na de goedkeuring door de bevoegde centrale gemeenschapsautoriteit van de beslissing om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Zo kan de adoptant het kind ophalen in zijn land van herkomst.

Die wijzigingen zijn enkel van toepassing op de adoptieverloven die ten vroegste beginnen op 1 januari 2019.

Afbeelding Een versterkt adoptieverlof vanaf 1 januari 2019