You are here

Een goed rapport voor het RSVZ

15 januari 2018

Van 1 september tot en met 8 oktober 2017 voerde het RSVZ, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een nationale tevredenheidsenquête uit bij haar klanten.

Aan de hand van diverse vragen werd er gepeild naar de tevredenheid met de dienstverlening van het RSVZ in het algemeen en die van de verschillende diensten. Daarnaast kwamen de website, de brochures en de klachtenbehandeling aan bod.

Deze enquête richtte zich tot alle klanten van het RSVZ:

  • De respondenten zien het RSVZ als een professionele, klantgerichte en betrouwbare organisatie.
  • Met een gemiddelde score van 7,7 werd de algemene dienstverlening van het RSVZ en zijn Nationale Hulpkas duidelijk positief beoordeeld. De verschillende diensten kregen op hun beurt elk ook een goede tot zelfs zeer goede beoordeling.
  • De websites van het RSVZ en de Nationale Hulpkas kregen beiden een score hoger dan 7 en meer dan 80% van de respondenten gaf aan dat ze op de websites effectief een antwoord vonden op hun vraag.

Het RSVZ en zijn Nationale Hulpkas willen je hartelijk bedanken voor je deelname aan dit onderzoek.

 

Bekijk het gedetailleerde rapport van deze klanttevredenheidsmeting

Logo enquête klantentevredenheid RSVZ