You are here

Crisis-overbruggingsrecht vrijgesteld van sociale bijdragen

29 januari 2021

De Minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft beslist dat de uitkeringen van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen of vrijwillige onderbreking, die in 2020 werden uitbetaald aan de zelfstandigen die hun activiteiten hebben onderbroken omwille van de Coronacrisis en die in het kader van de personenbelasting winsten en/of baten genieten (fiscale fiche 281.50), niet worden opgenomen in de inkomsten waarop de sociale bijdragen berekend worden (de "bijdragegrondslag").

Op die manier worden die uitkeringen op gelijke wijze behandeld als de uitkeringen van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen of vrijwillige onderbreking, die worden toegekend aan zaakvoerders en de uitkeringen van de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (fiscale fiche 281.18), die ook niet worden opgenomen in de bijdragegrondslag.

Bij de vaststelling van de berekeningsgrondslag van de sociale bijdragen van de zelfstandigen, zal er dus geen rekening gehouden worden met de uitkeringen die in 2020 werden toegekend in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen of vrijwillige onderbreking of in het kader van de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.

decoratieve afbeelding