Verklaring regelmatig volgen van lessen

Vul deze verklaring in aan het begin van elk school- of academiejaar.