Verklaring om afstand te doen van het statuut student-zelfstandige

Vul deze verklaring in als je afstand wil doen van je statuut van student-zelfstandige om hogere bijdragen te kunnen betalen en zo dezelfde rechten te hebben als een zelfstandige in hoofdberoep.