Vereenvoudigd aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen voor het 4de kwartaal 2022 als gevolg van de energiecrisis